Az aikido jelentése

Az aikido szó jelentését azt három részre bontva ismertetjük.

AI szó értelmezése.

Ai szó jelentése harmónia, összhang, egyesítés, azonosulás, szeretet, szerelem. Az aikido kulcsszava az összhang, a harmónia. Mivel ahhoz, hogy saját mozdulatainkat az ellenfélével egyeztetni tudjuk, az szükséges, hogy a lélek is olyan rugalmas legyen, mint a test. Nem sérülés okozása a cél, hanem az összhang érzésének kifejlesztése, valamint a test és a lélek harmóniájának a megteremtése. Ez a saját mozdulataink összhangba hozásával kezdődik, majd mozgásuk és légzésük egybehangolásával folytatódik. Csak ezután kezdhetjük el mozdulatainkat az ellenfél mozgásával harmóniába hozni, hogy kihasználva az ő erejét, legyőzhessük őt. Azonban az aikido nemcsak az emberek közötti viszonnyal foglalkozik, ez csak a gyakorlás tárgya. Az aikido igazi célja azt megtanulni, hogy hogyan kell összhangban lenni a természettel és a környezetünk változásaival, a természet mozgásait alkalmazva, gyakorolva. Mert az a mozgás, amely nem természetes és amely erőszakkal lett kivitelezve nem lehet aikido.
Az ai segítségével összhangba hozzuk a test, a lélek és az energia három funkcióját, ezeket arra használjuk, hogy mozdulatainkat egyesítsük a partnerünkével, amikor végrehajtjuk a technikát. Az ai egyesíti a testet és a lelket, minket és a másik embert, az embert és a világmindenséget.
Élete végén O sensei javasolta a „harmónia” helyettesítését a szeretettel, hiszen ez a harmónia legmagasabb formája, ez táplál mindent és ez hozza el a beteljesülést.
A szeretet minden élőlény őrzője. A harmóniához vezető út a szeretet. A harci szellemet nem a rombolásért kell fejleszteni, hanem az életért, a megvilágosodásért. Magasabb célt kell hogy szolgáljon: a belső harmónia visszaállítását, a béke megőrzését és az összes élőlény segítését. Az ai nem mások legyőzésének művészete, hanem a világ egyesítése, az összes ember egy családba tömörítését szolgálja.

Ai: szellem, harmónia, szeretet, barátság, a test és a szellem harmóniája, harmonikus koordináció.

A „KI” értelmezése.

A „ki” jelentése: energia-, erő áramlás.
A ki átfogja az egész univerzumot. Mindenütt megtalálható, nehéz meghatározni a valódi természetét. Mindennek amit látunk és érzékelünk valahol el kellett kezdődnie.
A ki-t felfoghatjuk végtelen pici részecskék végtelen csoportjának. Így a nap, csillagok, föld, állatok, növények, az ember tudata mind az univerzum ki-jének a része. A ki-ből ered számos kölcsönhatás is aminek az univerzum mostani alakja is köszönhető. Például: sötétség – világosság, élet – halál, jó – rossz, stb. A keleti filozófiában ezt tükrözi a JIN – JANG elmélet.
A ki-nek nincs kezdete és vége, mérete állandó (nem nő nem csökken). Tehát mi is részei vagyunk az univerzum ki-jének. Életünk is a ki-ből született, de a halálunk után a szellemiség szempontjából nem tűnünk el. Tehát ahogy létezünk már az előzőkben, úgy a jövőben is létezni fogunk.
Amikor lélegzünk, akkor az univerzum ki-jét lélegezzük be. Amikor a ki-nk akadály nélkül kapcsolódik az univerzum ki-jének áramlásához, úgy érezzük boldogok, egészségesek, kiegyensúlyozottak vagyunk. Amikor a ki áramlása elakadozik vagy megáll, akkor betegek leszünk vagy meghalunk.
Minthogy mindennek van ellentéte így a ki is felosztható pozitív- illetve negatív ki-re. Azt mi döntjük el, hogy melyiket választjuk. Ha jól és egészségesen szeretnénk élni, akkor a pozitív ki-t választjuk. Ha ellenséges, rosszindulatúak vagyunk, akkor a negatív ki-t választottuk.

A ki az Univerzum energiája, amely az egész világegyetemben mindenütt jelen van. Folyamatosan áramlik, és a különböző anyagokban, természeti jelenségekben, élőlényekben más-más megnyilvánulási formákat ölt. Az élőlények, köztük az ember is, többféle módon vesz fel energiát a környezetéből: táplálkozással, légzéssel, érintkezéssel, meditatív úton, stb. Ez az energiabevitel alapvetően szükséges az életműködések fenntartásához; az élet jelensége végső soron nem más, mint a testszerte szüntelenül áramló energia. Ha az áramlás akadályoztatottá válik, funkciózavarok, egészségromlási tünetek lépnek fel. A teljes energiaelakadás végzetes. A ki a harcban is komoly szerepet játszik: egy támadás akkor lesz elsöprő erejű, ha a kilégzés pillanatában történik, és hirtelen, erőteljes energialeadás kíséri; ugyanakkor a szembenálló félnek ugyanígy kell a támadást fogadnia, mert az jelentősen csökkenti annak pusztító hatását rá nézve. Belégzés közben a támadás behatoló ereje fokozottabb, és az ellenfelet nem védi a kilégzéskor kibocsátott energia.

Ki: a bennünk lévő természetes erő, belső erő, lelki erő, szellemi erp, akaraterő, életerő, öntudat és egyéniség, a Világmindenséget betöltő erő, a testet és a lelekt fenntartó és működtető erő.

A DO értelmezése.

Jelentése : Út.
Leírására többféle kínai írásjegy is van, de csak a tao írásjegyet használják különféle fejlődéssel, életúttal kapcsolatos értelemben. Budo iskolákban elsősorban a budo szó helyett, annak rövidítéseként használják. A do filozófiai értelemben lehet önmagunk tökéletesítésének útja is.
Japánban a háborús időszak befejeztével sok katona saját belső világának megértése felé fordult. Sokan legfontosabb és legnemesebb feladatuknak önmaguk tökéletesítését tartották amihez az eszközt a fegyverforgatás gyakorlásában fedezték fel. A fegyver így mindjobban kezdte elveszíteni eredeti funkcióját, így a belső út eszközévé vált. Az eredeti harci technikákat tanító iskolák fokozatosan átalakultak és a do-t kezdték el hirdetni.
Az egykori harci művészetek filozófiai és vallási elvekkel telítődve a bushido elveit, hagyományait megőrizve, tovább örökítve harci utakká váltak. Egyes harci művészetek illetve utak a tradicionális elveket megtagadva sporttá váltak.
Ha nem is tudunk róla, mindig úton vagyunk. Úton – ha elfogadjuk a keleti vallás filozófiák tanításait – élet és élet között. Vagyis minden élet egy-egy út. És ennek az útnak nincsen vége. Azaz, ahol az út kezdete ott az út vége. Mert minden kezdet egyben vég is, és minden vég egyben valaminek a kezdete is.
A harci művészetek, a tea ceremóniák, a kolligráfia – festés, a fegyverek forgatása mind egy-egy út, amely utak önmagunk és a környezetünk megismerésére, és nem anyagi haszonra törekvésre irányulnak.

Do: szellemi út, melyen a test, lélek és szellem, valamint az ember és természet harmóniája elérhető, megvalósítható.
Az Aikido a test és a szellem összehangolása egy természetes egyensúlyban. Az odavezető út sokrétű és bonyolult. Van, aki a hitben véli felfedezni, van aki a szeretetben, vallásban. Lényegi különbség nincs köztük. Minden út ugyanoda vezet, ha a törekvőben kellő meggyőződés, kitartás és a végére járás szándéka megvan.